Engelen

Een engel wordt gedefinieerd als een bovennatuurlijke geestelijke entiteit die de dienaar van God is, wie dat ook moge zijn volgens de verschillende godsdiensten. De Abrahamitische goLees meerdsdiensten schilderen engelen vaak af als welwillende hemelse bemiddelaars tussen God en de mensheid. Zij dienen ook als gidsen en beschermers voor mensen, en als degenen die Gods wil uitvoeren, zowel in de Hemel als op Aarde. De Abrahamitische godsdiensten geven een overzicht van de hiërarchie van de engelen, die per sekte en godsdienst kan verschillen. Engelen worden in de kunst meestal afgebeeld als mensachtige wezens van extreme schoonheid en worden vaak geschilderd met vleugels, zoals die van een vogel of een zwaan, en halo's boven hun hoofd. Photowall brengt hulde aan dit eeuwige hemelse wezen met zijn eigen lijn van engelen canvas prints. Deze engelen canvas prints tonen de vele visioenen die kunstenaars zich door de geschiedenis heen hebben voorgesteld als de manifestaties van engelen. Hang deze prachtige engelen canvas prints in je woonkamer en laat de ruimte stralen met een licht en eerbied die je zelden ergens anders ziet. Uw familie en vrienden zullen versteld staan van deze engelen canvas prints om hen heen. Het zal de ruimte er uit laten zien als de Tuin van Eden zelf. Deze engelen canvas prints zijn afbeeldingen van enkele van de meest gevierde kunstwerken uit de geschiedenis, en ze aan je muur hebben is al een hele prestatie op zich.

Goddelijk in engelen canvas afdrukken

Er zijn twee soorten engelen zoals beschreven in het Joods-Christelijke geloof en verschillende andere Abrahamitische godsdiensten. Er zijn er die God dienen, en er zijn de gevallen engelen die demonen worden genoemd, die uit het paradijs zijn verstoten omdat ze zich verzetten tegen Gods wil. Serafijnen zijn het hoogste koor van engelen en staan God bij in de hemel. Zij hebben zes vleugels en voeren de wil van de Almachtige uit, zowel in de Hemel als op Aarde. Photowall geeft u een glimp van dingen hoger dan wij begrijpen met "Sandro Boticelli-Geboorte van Venus", "Twee Engelen, Rafaello Santi", en "Kerstavond-Gustave Dore" in zijn prachtige collectie van engelen canvas prints. Deze voorbeelden van engelen canvas prints laten de weergaven zien van de grote artistieke meesters van deze hemelse wezens. Hang een paar van deze canvasprints op engelen in je studeerkamer of minibibliotheek en stel je voor dat je een erudiete religieuze theoloog bent die de mysteries van het goddelijke overpeinst. Plaats een paar van deze canvasprints met engelen in je recreatiekamer en voel je omarmd door de hemel zelf, terwijl je je koestert in de schoonheid van deze canvasprints met engelen. Speeltijd zal nooit leuker en boeiender zijn dan met deze engelen canvas prints om je heen.

Gezegend in engelen canvas prints

Cherubijnen zijn een andere groep engelen die de Hemelpoort bewaken met een vlammend zwaard. Zij hebben soms de opdracht om liefde te brengen aan de mensen hier op aarde. Zij zijn afgebeeld op het deksel van de Ark des Verbonds van de Hebreeën en zijn vele malen afgebeeld in religieuze toneelstukken en schilderijen. Van Cherubijnen wordt gezegd dat zij meerdere gezichten hebben en dat zij hun gezicht naar believen kunnen veranderen. Net als Serafijnen hebben ook zij vleugels en nemen zij menselijke vormen aan. Photowall verhoogt uw begrip van alle hemelse dingen met "Eeuwige Liefde", "Dragen", en "Beschermengel" in haar verbazingwekkende collectie van engelen canvas prints. Deze voorbeelden van engelen canvas prints tonen de meer zorgzame en verzorgende kant van deze hemelse wezens. Hang een paar van deze engelen canvas prints in de slaap- en speelhoekjes van je kinderen en kijk hoe ze vol ontzag en waardering naar deze mooie afbeeldingen staren. Laat deze prachtige canvasprints van engelen niet alleen dienen als mooie versiering, maar ook als een inleiding die je kinderen zal introduceren in de fascinerende wereld van het goddelijke.

Opgestemd en gehoorzaam

Aartsengelen worden de strijders van God genoemd. Zij strijden wanneer de Troon wordt uitgedaagd of belegerd door hen die zich ertegen willen verzetten. Zij voeren ook de Toorn van de Almachtige hier op Aarde uit en zijn naar verluidt verantwoordelijk voor de uitvoering van daden als het doden van de eerstgeborenen van Egypte in het Boek Exodus, en voor het sluiten van de Rode Zee in het verhaal van Mozes. De Metatron is een klasse van engel waarvan wordt gezegd dat hij de drager is van de Stem van God. De Stem van de Almachtige is te krachtig voor de menselijke gehoorvermogens en zou onze hersenen doen ontploffen als we hem rechtstreeks zouden horen. Dus is het de stem van de Metatron die de Woorden van God veilig aan menselijke oren overbrengt. Demonen zijn gevallen engelen die zich hebben verzet tegen de Wil van God of die zo arrogant zijn geweest dat zij de Troon hebben uitgedaagd. Zij worden uit het Paradijs verstoten en rechtstreeks naar de Hel gestuurd, of komen op Aarde terecht als entiteiten die het kwaad in de harten van de mensen fluisteren. Koop vandaag nog je eigen collectie van deze verbazingwekkende engelen op canvas.
Productinformatie
  • Toont pagina 1 van 1 pagina's