Wat we doen voor het milieu

Bij iedere stap van ons productieproces, tot aan de uiteindelijke levering van je bestelling, hebben wij aandacht voor het milieu. Zo maken we omwille van maximale milieuvriendelijkheid alle bestellingen op maat. Er liggen bij ons dus geen producten in torenhoge stellingen te verstoffen en er wordt niets onnodig weggegooid.

Onze milieu-inspanningen

In onze behangfabriek proberen we de milieueffecten tot een minimum te beperken. Daarbij laten we onze milieuvisie tot uiting komen in alles wat we doen. De productie vindt plaats op bestelling. Dit houdt in dat we alleen de benodigde hoeveelheid producten maken en dat producten niet onnodig op voorraad worden gehouden of onnodig worden weggedaan. De inkt die voor ons behang wordt gebruikt, bevat geen oplosmiddelen of gevaarlijke chemicaliën en is biologisch afbreekbaar. Het afvalmateriaal van onze productie wordt gerecycled door milieubedrijf Hans Andersson Recycling AB. Raadpleeg voor meer informatie over ons materiaal ons milieubeleid

Onze samenwerking met Vi Agroforestry

Als je bij ons winkelt, steun je meteen onze samenwerking met de Zweedse ontwikkelingsstichting Vi Agroforestry. Samen met Vi Agroforestry planten we ieder jaar circa 5000 bomen rond het Victoriameer in Oost-Afrika

Over Vi Agroforestry

Vi Agroforestry plant niet alleen bomen, maar ook gewassen. Daardoor wordt de natuurlijke vruchtbaarheid van verschraalde velden hersteld en levert de landbouw voedzame producten op. De bomen zijn daarnaast gunstig voor het plaatselijke klimaat en de beschikbaarheid van water.

Dankzij de aangeplante bomen gaan de boeren erop vooruit doordat de bodem vruchtbaarder wordt. De bomen voorzien bovendien in de behoefte aan brandhout, dierenvoer en fruit.

Op de website van Vi Agroforestry vind je meer informatie over de werkzaamheden van deze stichting. Je leest daar ook hoe je zelf je steentje kunt bijdragen door bomen te planten.

Verantwoordelijkheid in onze toeleveringsketen

Bij Photowall werken we samen met partners die onze waarden delen. We zijn trots op onze toeleveringsketenpartners en hebben met een aantal van hen samengewerkt sinds we 16 jaar geleden met onze activiteiten begonnen. De sociale risico's in onze toeleveringsketen zijn laag en onze partners nemen hun milieuverantwoordelijkheid serieus. Het maakt deel uit van onze duurzaamheidsstrategie om de sociale omstandigheden voortdurend te verbeteren en onze milieu-impact in onze hele toeleveringsketen te minimaliseren. Wij willen dat de mensenrechten worden geëerbiedigd, dat de arbeidsnormen hoog zijn en dat het milieu wordt beschermd.

We streven ernaar deze toezegging na te komen door


  • Het grootste deel van onze producten en materialen lokaal te produceren en in te kopen
  • Te werken met weinig leveranciers op basis van langdurige relaties
  • Gedetailleerde transparantie over sociale en milieuomstandigheden
  • Systematische due diligence uitvoeren in onze toeleveringsketen
  • Samen te werken met onze leveranciers aan verbeteringen

In 2021 hadden we 10 directe leveranciers van behang, posters en lijsten. 7 leveranciers waren gevestigd in Noord-Europa. 3 leveranciers waren gevestigd in China en Taiwan. 87% van ons totale volume werd ingekocht bij Europese leveranciers. In 2022 hebben we ons werk met verantwoordelijkheid in de toeleveringsketen uitgebreid met de ontwikkeling van een Photowall-richtlijn voor het uitvoeren van due diligence in onze toeleveringsketen volgens de OESO-richtlijnen voor verantwoord ondernemen. We hebben een gedetailleerde screening van sociale en milieurisico's uitgevoerd op basis van het land van productie, productsoort en productietype voor alle onderdelen van onze toeleveringsketen, onze beoordelingen tegen de risicoscreening in kaart gebracht en mogelijke hiaten geïdentificeerd. Op basis van de risicocategorieën en onze beoordelingen hebben we focusinitiatieven met leveranciers gedefinieerd.

Een initiatief is dat we starten met het verzamelen van een geactualiseerde set van duurzaamheidsmaatregelen bij onze leveranciers, bijvoorbeeld over conversie naar hernieuwbare energie. Dit zal ons en onze leveranciers helpen om de CO2-uitstoot nog doelgerichter te verminderen.

De milieunormen in onze toeleveringsketen zijn hoog. Onze grootste papierleverancier heeft een gouden beoordeling van Ecovadis voor duurzaamheidsmanagement en prestaties en behoort tot de meest duurzame fabrikanten in de pulp- en papierindustrie. De leverancier heeft CO2-emissie- en waterreductiedoelstellingen vastgesteld en gebruikt nu al 30% hernieuwbare energie. Al ons hout en papier voldoen aan de EU-houtverordening die de handel in illegaal gekapt hout verhindert, waarbij 100% van ons papier FSC-gecertificeerd is en daarmee documenteert dat het hout afkomstig is van duurzaam beheerde bossen met goede sociale omstandigheden.

De sociale normen in onze toeleveringsketen zijn ook hoog en worden gedreven door de productie in landen waar de normen hoog zijn en onder toezicht staan. We hebben zojuist een nieuwe Gedragscode voor Leveranciers afgerond die we de komende maanden onder alle leveranciers zullen verspreiden en die de basis zal vormen voor onze toekomstige sociale en milieuvergaderingen met onze leveranciers. Onze Due Diligence-richtlijn bevat ook bijgewerkte richtlijnen voor onboarding van nieuwe leveranciers.

Snelle bezorging

Je bestelling wordt altijd binnen 1–4 dagen (momenteel 5-8 dagen) gratis verzonden. Inclusief behanglijm.

100% tevredenheidsgarantie

We willen dat al onze klanten tevreden zijn. Daarom hanteren we een niet-goed-geld-teruggarantie van 30 dagen.