Privacybeleid

Bij ons winkel je veilig. We laten bij de bescherming van je persoonlijke gegevens niets aan het toeval over. Daarnaast gebruiken we cookies om onze website beter te laten werken.

Wie is de controller?

Nordic E Trade AB, Reg. Nr. 556761-9779, treed op als controller in overeenstemming met dit privacybeleid. Als controller is het onze verantwoordelijkheid dat uw persoonsgegevens correct en veilig worden verwerkt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de nationale wetgeving inzake gegevensbescherming, die tot doel heeft de integriteit van particulieren te beschermen.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens van u voor de in dit privacybeleid gespecificeerde doeleinden. Bij het gebruik van onze diensten kunnen we verschillende informatie over u verzamelen, zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadressen en IP-adressen. U bent niet verplicht om de gegevens die wij van u vragen te verstrekken. Als dergelijke informatie echter niet wordt ontvangen, kunnen we onze diensten mogelijk niet aan u aanbieden.

Naast de informatie die van u wordt verzameld, kunnen we informatie verzamelen van derden, bijvoorbeeld Facebook.

Waarom verzamelen en verwerken wij uw persoonsgegevens?

We verzamelen en verwerken uw persoonlijke gegevens voor de doeleinden die in dit privacybeleid worden vermeld. Wij kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om:

  • onze diensten uit te voeren en te beheren
  • uw belangen te behartigen
  • voor boekhoudkundige en factureringsdoeleinden
  • contact met u op te nemen over uw bestelling of informatie in verband met uw bestelling
  • het bedrijf te ontwikkelen of te analyseren
  • te communiceren
  • nieuwsbrieven te verspreiden
  • voor wervingsdoeleinden, en/of
  • marketing van diensten en producten

Profilering

We voeren automatische profilering uit op basis van webactiviteit en uw profiel kan worden gebruikt voor marketingdoeleinden. In overeenstemming met de AVG betekent profilering het verwerken van persoonsgegevens om bepaalde persoonlijke kenmerken te kunnen beoordelen, bijvoorbeeld om uw persoonlijke voorkeuren, interesses en gedragingen te analyseren of hierop te anticiperen. Door te kunnen anticiperen op uw persoonlijke kenmerken kunnen wij ons aanbod voortdurend verbeteren op uw behoeften. Profilering wordt onder meer gebruikt voor markt- en klantonderzoek en marketing.

Wat is de rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens om (I) onze overeenkomsten met u na te komen, (II) u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, (III) om een wettelijke verplichting voor ons na te komen, en/of (IV) onze gerechtvaardigd belang als opererende dienstverlener.

Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?

We gebruiken IT-systemen om de vertrouwelijkheid, integriteit en toegang tot persoonlijke gegevens te beschermen. We hebben passende veiligheidsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige of ongeoorloofde verwerking (zoals onrechtmatige toegang, verlies, vernietiging of schade). Persoonsgegevens mogen alleen worden verwerkt door personen die een functie hebben waarbij zij persoonsgegevens moeten verwerken om hun werkzaamheden uit te voeren.

Met wie delen we uw persoonsgegevens?

Uw persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen aan en verwerkt door externe leveranciers die diensten verlenen voor Nordic E Trade AB (gegevensverwerkers), bijvoorbeeld om problemen met de klantenservice en bestellingen te beheren. Dergelijke gegevensverwerkers zullen uw gegevens verwerken in overeenstemming met onze instructies. We huren voornamelijk gegevensverwerkers in die zich binnen de EU/EER bevinden. We kunnen echter gegevensverwerkers gebruiken die zich in landen buiten de EU/EER bevinden. We zullen passende maatregelen nemen onder de AVG om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens beschermd en beveiligd blijven als gegevens buiten de EU/EER worden verwerkt. Om ervoor te zorgen dat passende vrijwaringsmaatregelen in overeenstemming met de bepalingen van de AVG worden geïmplementeerd door een verwerker buiten de EU/EER, zal een dergelijke verwerking altijd gebaseerd zijn op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie.

Hoe lang verwerken wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden niet langer verwerkt dan noodzakelijk is voor het aangegeven doel van de verwerking, tenzij wij een wettelijke verplichting hebben om de persoonsgegevens langer te bewaren. De bewaartermijn varieert afhankelijk van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt. Als u uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens intrekt of als u zich afmeldt voor onze nieuwsbrief, of iets dergelijks, worden de persoonsgegevens onmiddellijk gewist.

Rechten van de betrokkenen

U heeft te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken of te wijzigen. U heeft het recht om kosteloos informatie van ons op te vragen over ons gebruik van uw persoonsgegevens. Op uw verzoek of op eigen initiatief zullen wij persoonsgegevens die onjuist zijn corrigeren of verwijderen of de verwerking van dergelijke gegevens beperken. Verder heeft u het recht om de verwerking van persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden te verbieden. Onder bepaalde omstandigheden en tot op zekere hoogte hebt u ook het recht om uw persoonsgegevens in een machineleesbaar formaat te ontvangen.

Veilige betalingen

Wij bieden veilige betalingen in samenwerking met Klarna Bank AB. Wanneer u uw betaling uitvoert, wordt u doorgestuurd naar een veilige pagina met een SSL-certificaat van Klarna Bank AB. Daar kunt u uw gegevens invullen en veilig betalen. Wij beheren of bewaren uw creditcardgegevens niet.

Informatie over cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw webbrowser op uw computer of apparaat worden opgeslagen wanneer u onze platforms bezoekt. Met deze bestanden kunnen we informatie verzamelen, waaronder gegevens over welke pagina's en functies u bezoekt en gebruikt. Sommige cookies zijn essentieel voor de functionaliteit van de website, zoals het opslaan van items in uw winkelwagen, terwijl andere andere andere doeleinden dienen, zoals het verzamelen van statistieken. Het gebruik van cookies stelt ons ook in staat om bezoekersgedrag te analyseren om de website te verbeteren en gerichte online advertenties weer te geven, zoals advertenties voor producten die u hebt bekeken.

Door op de onderstaande link te klikken, kunt u uw toestemming bijwerken en een lijst bekijken van alle cookies die op de website worden gebruikt.

Cookie-instellingen

Wijzigingen in het privacybeleid

We behouden ons het recht voor om het privacybeleid op elk moment bij te werken. Als het privacybeleid wordt gewijzigd, wordt het bijgewerkte beleid gepubliceerd op de website van Nordic E Trade AB.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over onze verwerking van uw persoonlijke gegevens of als u denkt dat uw gegevensbeschermingsrechten zijn geschonden, neem dan contact met ons op viagdpr@photowall.com.

Klachten

U kunt ook een klacht over onze verwerking van persoonsgegevens indienen bij de Zweedse Autoriteit voor Privacybescherming (Sw: Integritetskyddsmyndigheten), de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit voor de verwerking van persoonsgegevens in Zweden.

Snelle bezorging

Je bestelling wordt altijd binnen 1–4 dagen (momenteel 5-8 dagen) gratis verzonden. Inclusief behanglijm.

100% tevredenheidsgarantie

We willen dat al onze klanten tevreden zijn. Daarom hanteren we een niet-goed-geld-teruggarantie van 30 dagen.